Veelgestelde vragen

 • + Hoe inloggen/registreren en uw eigen profiel aanmaken?

  1. Klik rechts bovenaan op “Login”.

  2. Als u nog geen profiel heeft, klikt u op "Geen login? Registreer hier"

  3. Vervolgens krijgt u een scherm te zien waar u uw gegevens moet invullen. Gelieve uw gegevens zo correct mogelijk in te vullen. Vergeet ook niet aan te vinken of op de hoogte wil blijven van nieuwtjes en nieuwe veilingen via e-mail. Wanneer u al deze gegevens hebt ingevuld, klikt u op “Registreer”. U ontvangt daarna meteen een bevestigingsmail van uw registratie.

  4. Bekijk uw e-mails en bevestig daar de registratie.

  5. U kan nu beginnen bieden op online veilingen!

   

  Succes!

 • + Hoe bieden op openbare veilingen?

  Wenst u een bod te wagen op openbare veilingen, dan maken wij u graag wegwijs aan de hand van volgend stappenplan.

  1. Als u online wil bieden, is het nodig dat u zich eerst registreert en een eigen profiel aanmaakt. Ook voor deze handeling werd een stappenplan aangemaakt, zie hierboven.

  2. Wanneer u een login en wachtwoord hebt, kan u inloggen rechts bovenaan op de homepagina.

  3. Van zodra u bent ingelogd, kan u naar het menu “Online veilingen” gaan, links bovenaan.

  4. U krijgt een overzicht van de verschillende kavels (loten) in de veiling. Navigeer naar het door u gewenste artikel.

  5. Op de detailpagina van het artikel, kan u een bod of een autobod plaatsen (hieronder meer info over autobiedingen).

  6. Stel het bedrag van uw bod in. Het minimumbedrag wordt steeds aangegeven, en indien op het lot al is geboden, wordt ook aangegeven hoe wat het bedrag is van het eerstvolgende minimuum bod.

  7. Stel u wil een bod van €100 plaatsen, dan geeft u dit bedrag in en drukt u vervolgens op “Bied”. Uw naam zal verschijnen onderaan bij “Hoogste bod”. Elk bod wordt vertrouwelijk behandeld door Karyon. Een bod dat geplaatst wordt op deze internetverkoop wordt als bindend beschouwd om dit artikel aan te kopen aan de geboden prijs. De bieder met het hoogste bod zal na de sluiting van het kavel per mail geïnformeerd worden over de hem toegewezen loten.

  TIP: u kunt uw lopende biedingen overzichtelijk opvolgen in een aparte pagina op de website. Ga naar “Mijn bediengen” (klik rechtsboven op het icoon).

  TIP: indien u niet onmiddellijk uw bod ziet verschijnen, klik dan regelmatig in uw browser bovenaan rechts naast de URL op pagina vernieuwen. 

 • + Hoe plaats ik een autobod bij online biedingen?

  Wat is een autobod?

  De bedoeling van het plaatsen van een autobod is dat het systeem ervoor zorgt dat er telkens een bod in uw naam wordt geplaatst, dit totdat het door u ingegeven maximumbedrag wordt bereikt. Resultaat: zolang het door u ingegeven maximum bedrag niet is overboden, staat het hoogste bod automatisch op uw naam.

  Autobiedingen zijn niet noodzakelijk het maximumbod van een lot. Indien u bijvoorbeeld een autobod van €500 instelt en er biedt iemand €480, dan kan uw autobod niet automatisch geboden worden aangezien er dan een minimum van €480 + 10% (€528) geboden moet worden.

  Een autobod heeft altijd voorrang op een ander bod - bvb. iemand heeft een autobod van 100 € geplaatst, en een andere bieder doet een bod van 100 €, dan zal de persoon met het autobod dit lot toegewezen krijgen.

   

  Hoe plaatst u een autobod?

  1. Zorg ervoor dat u ingelogd bent

  2. Klik de verkoop van uw keuze aan. U kan ofwel onmiddellijk bieden via "bied" of een autobod plaatsen via "autobod".

  3. Vul uw maximumbedrag naar keuze in. Het systeem gaat dan automatisch het huidige bod overbieden met het minimum, en dat tot uw maximumbod is bereikt.

  4. Wordt uw maximum autobod overboden, dan kan u zolang de verkoop nog actief is, dit steeds aanpassen.

  5. Wanneer u ingelogd bent zal u steeds het autobod kunnen zien. Het maximum autobod dat u geplaatst heeft is enkel en alleen voor u zichtbaar. Niemand anders kan uw kooporder bekijken.

  Volg uw lopende biedingen via "Mijn biedingen"

  Wanneer u ingelogd bent, gaat u rechts bovenaan naar “Mijn biedingen”, daar kan u al uw lopende biedingen perfect volgen.

 • - Wat zijn de algemene online verkoopsvoorwaarden?

  Algemene online veilingsvoorwaarden
  Algemene Verkoopsvoorwaarden BVBA Karyon
   

  1.
  Door te bieden aanvaardt iedere online bieder/koper onvoorwaardelijk de algemene verkoopsvoorwaarden en de specifieke verkoopsvoorwaarden. Hij zal zich niet op onwetendheid kunnen beroepen.

  2.
  De verkoopsvoorwaarden zijn in het Nederlands en deze is enkel rechtsgeldig.

  3.
  De bezichtiging en de afhaling van de goederen is geheel op eigen risico.

  4.
  De BVBA Karyon bepaald voor elk lot een start bod, dit is het minimum bod waar begonnen wordt met bieden.

  5.
  De hoogste online bieder is koper, de gerechtsdeurwaarder en de veilinghouder behouden zich uitdrukkelijk het recht om zonder opgave van reden het bod van een online bieder te weigeren, de voorlaatste online bieders zijn gehouden aan hun bod ingeval de hoogste bieder niet wordt geaccepteerd.

  6.
  Bij weigering of onmacht van betaling zal worden teruggegaan naar de voorlaatste online bieder, de laatste bieder/koper die de betaling heeft geweigerd zal instaan voor het verschil tussen de geboden bedragen verhoogd met de veilingkosten en B.T.W.. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Leuven.

  7.
  De online biedingen worden als volgt verhoogd (deze bedragen zijn zonder veilingkosten en BTW) :
  € 1-50 per € 5 verhogen
  € 50-100 per € 10 verhogen
  € 100-500 per € 20 verhogen
  € 500-1.000 per € 50 verhogen
  € 1.000- 5.000 per € 100 verhogen
  € 5.000-20.000 per € 500 verhogen
  Vanaf € 20.000 per € 1.000 verhogen

  8.
  Indien er in de laatste 5 minuten van de veiling nog een bod wordt uitgebracht op een bepaald lot zal de veiling voor dit lot met 5 minuten worden verlengd. 

  9.
  Automatische biedingen kunnen ook geplaatst worden.
  Autobiedingen zijn niet noodzakelijk het maximum bod van een lot
  Een autobod heeft altijd voorrang op een ander bod - bvb. iemand heeft een autobod van 100 € geplaatst, en een andere bieder doet een bod van 100 €, dan zal de persoon met het autobod dit lot toegewezen krijgen.

  10.
  Na toewijzing van de goederen zal u een  e-mailbericht ontvangen met het te betalen bedrag, kosten en BTW inbegrepen, de koper dient dan het volledige bedrag inclusief veilingkosten en de wettelijke BTW binnen de 48 uur over te maken op het rekeningnummer van BVBA Karyon :

  BVBA Karyon IBAN BE83 3630 8067 2415 BIC BBRUBEBB, met vermelding van het proforma factuurnummer.

  11. 
  Bij de afhaling van de goederen dient iedere koper zijn ontvangen e-mail mee te brengen samen met het betalingsbewijs. De factuur wordt overhandigd bij het afhalen van de goederen.

  12.
  Op de door de koper ontvangen e-mail staat  de datum en afhaaluren vermeld van de veiling, de koper dient zich strikt aan deze te houden, indien de koper deze niet naleeft heeft de veilinghouder het recht om een minimum forfaitair bedrag van 50 € te vragen ter dekking van opslag, administratie en verzekering.

  13.
  Vanaf de sluiting van de veiling liggen alle goederen voor rekening en risico van de koper.

  14.
  Ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht, de koper zal zich niet op zijn lastgever kunnen beroepen.

  15.
  Goederen langer liggende dan 14 dagen na sluiting van de veiling zullen ten laste van de koper doorverkocht  of weggehaald worden zonder de verkoopprijs terug te betalen, eveneens zullen eventuele kosten voor ontruiming en/of vernietiging van de goederen aangerekend worden aan de koper.

  16.
  Buitenlandse ondernemers binnen de EU dienen geen BTW te betalen dit na verificatie van het BTW nummer, de BTW op de kosten dienen echter wel betaald te worden aangezien het hier gaat om een dienst.

  17.
  Buitenlandse kopers buiten de EU dienen altijd BTW te betalen, kopers van buiten de EU zone (export ) kunnen de BTW terugbetaald krijgen na voorlegging van geldig uitvoerdocument en dit binnen de 14 dagen.

  18.
  Voor wijzigingen aan facturatie na sluiting van de veiling zal een administratiekost worden gevraagd van 25 € + BTW.

  19.
  De veilingkosten bedragen 17% + 21% BTW, tenzij anders vermeld.

  20.
  De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met eventuele verborgen of zichtbare schade, de beschrijvingen en foto’s dienen enkel ter informatie en illustratie en kunnen geen aanleiding geven tot verhaal daar de kopers de gelegenheid hebben de goederen te komen bekijken tijdens de bezichtiging aangaande aard, benaming, opgave van aantal, maat of wat het ook moge zijn. 
  De bieder weet dat bij de verkoping geen verhaalrecht is wegens gebreken aan koopwaar (art. 1649 BWB ) en evenmin uit hoofde van behandeling (art. 1648 BWB ) Km-standen, draaiuren, bouwjaren, eerste inschrijvingsdata, technische of commerciële specificaties van voertuigen of machines worden louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie of verantwoordelijkheid van de BVBA Karyon of zijn opdrachtgevers.

  21.
  Kopers dienen de gekochte loten deskundig te verwijderen op hun kosten en risico zonder beschadigingen aan de gebouwen en andere loten aan te brengen. De koper is verantwoordelijk voor zijn helpers of medewerkers bij het verwijderen van de goederen.

  22.
  Het is verboden te branden, lassen of slijpen zonder hiervoor voldoende verzekerd te zijn.

  23.
  Gas, water, stoom of elektrische leidingen dienen door de kopers van toestellen of machines  aan de eerste afsluiting of fitting op een professionele manier ontkoppelt  en beveiligd te worden. 

  24.
  Voor kopers van bv. zwaardere machines, palletstellingen, enz. hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met de BVBA Karyon die u de nodige tijd zal geven voor demontage.

  25.
  De opdrachtgever, de gerechtsdeurwaarder of BVBA Karyon zijn niet aansprakelijk indien er om technische reden of storing ( wo. uitvallen van de website, stoornissen, geen internettoegang, website, enz.) niet werkt. 
  De veilingmeester of gerechtsdeurwaarder zal in dat geval beslissen de loten toe te wijzen, de veiling te verlengen of terug in verkoop te plaatsen. Schadeclaims worden niet aangenomen.

  26.
  Bij elke betwisting neemt de BVBA Karyon en/of de gerechtsdeurwaarder de uiteindelijke beslissing, waartegen geen verhaal mogelijk is.

 • + Wat zijn de specifieke online verkoopsvoorwaarden?

  Specifieke online veilingsvoorwaarden

  De specifieke verkoopsvoorwaarden gelden per veiling. U vindt het document (pdf) van de specifieke voorwaarden op de startpagina van de online veiling. 


  Daarin wordt informatie verstrekt eigen aan deze specifieke veiling. Het document vermeldt ook de betalingsgegevens, de datum van bezichtiging en de datum van afhaling van gekochte goederen.

   

  Lees steeds de specifieke voorwaarden vooraleer u biedt op loten op een veiling, zodat u op de hoogte bent over bijzonderheden, en weet aan welke voorwaarden zich u dient te houden. Vergeet niet: een bod op een online veiling is bindend.